İDRİS

öyrənmək (Əfsanəvi peyğəmbərlərdən, qədim y. "Hadras" adının ərəbləşmiş forması).
İDRAK
İFAQ