İDXAL

is. [ ər. ]
1. Daxil etmə, daxil edilmə.
2. Bir ölkəyə başqa ölkələrdən mal gətirilməsi (ixrac müqabili). Xaricdən mal idxalı. Dərman maddələrinin idxalı.
// Ölkəyə gətirilən malların ümumi miqdarı, yaxud ümumi dəyəri. İdxal ixracdan azdır.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İDXAL İDXAL(AT), İMPORT (xaricdən mal gətirilməsi)

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • İDXAL İDXAL – İXRAC Hazırda ölkəmiz... dərman maddələrinin idxalından tamamilə azad olmuşdur (R.Əliyev); Sənayeləşdirmə hələ başa çatdırıldığı zaman biz xam
İDEYASIZLIQ
İDXALAT

Digər lüğətlərdə