İDXAL

İDXAL – İXRAC Hazırda ölkəmiz... dərman maddələrinin idxalından tamamilə azad olmuşdur (R.Əliyev); Sənayeləşdirmə hələ başa çatdırıldığı zaman biz xammal və yeyinti məhsullarını ixrac edən bir ölkə idik.

İDEAL
İDRAKLI

Digər lüğətlərdə