İDXAL

i. import; ~ etmək to import (d.); ~ edilmək / olunmaq to be* imported

İDEYASIZLIQ
İDXALÇI

Digər lüğətlərdə