İDXALAT

\[ər. “idxal” söz. cəmi\] сущ. импорт (са уьлкведиз маса уьлквейрай гъанвай мал, магьсулар ва мс.; “экспорт”акси).
İDXAL
İDXALATÇI

Digər lüğətlərdə