İFLİM-İFLİM

zərf dan. Tikə-tikə, parçaparça.
[Gülpəri:] Deyir, Tarıqulunun cibini kəsiblər, özünü də iflim-iflim eləyiblər. Ə.Haqverdiyev.

İFLİC
İFNA

Digər lüğətlərdə