İFRAQ

is. [ ər. ] köhn.
1. Qəlibə tökmə, qəlibə axıtma.
// Müəyyən qəlibə salma.
2. Qaydaya salma.
İFNA
İFRAT

Значение слова в других словарях