İFRAZ

is. [ ər. ] fiziol. Orqanizmin bir yerindən (yaradan və s.-dən) bir şey (maye) çıxma, axma.
Narzan mədə şirəsinin ifrazını artırır. Ə.Əliyev.

□ İfraz etmək – ayırmaq, axıtmaq, dışarı çıxarmaq. Yaranın ifraz etdiyi irin.
İFRATÇILIQ
İFRAZAT

Digər lüğətlərdə