İFTAR

oruc açma, oruc açma vaxtı və bu zaman yeyilən yemək.
İFFƏTƏLİ
İFTİXAR

Digər lüğətlərdə