İFTİXARLANMAQ

f. İftixar etmək, fəxr etmək, qürrələnmək, öyünmək.
İFTİXARLANMA
İFTİRA

Digər lüğətlərdə