İFTİXARLANMAQ

f. İftixar etmək, fəxr etmək, qürrələnmək, öyünmək.
İFTİXARLANMA
İFTİRA

Значение слова в других словарях