İGİDCAN

qoçaq, qəhrəman, cəsur olan kişi.
İGİDALI
İGİDƏLİ