İGİDLİK

сущ. кьегьалвал, викӀегьвал, игитвал, къагьриманвал; igidlik göstərmək (etmək, eləmək) кьегьалвал авун, викӀегьвал авун, игитвал авун, къагьриманвал авун.
İGİDLƏŞMƏK
İĞFAL

Digər lüğətlərdə