İGİDLİK

сущ.
1. храбрость, смелость, отвага, мужество. “İgidliyə görə” medalı медаль “За отвагу”
2. подвиг; igidlik göstərmək проявить храбрость, совершить подвиг
İGİDLƏŞMƏK
İGİDÖLMÜŞ

Digər lüğətlərdə