İGİDLİK

İGİDLİK [Tarverdi:] Heç bilirsənmi qoçaqlıq, igidlik nədir? (M.F.Axundzadə); KİŞİLİK Bədəlov taqımına demişdi: – Bax kişilik vaxtıdır; qırdığınızı qırın, olmadı əsir tutun (Ə.Əbülhəsən); QOÇAQLIQ Ancaq Rəcəbin siması və qoçaqlığı Badamın xoşuna gəlirdi (A.Şaiq); MƏRDLİK, RƏŞİDLİK (köhn.) Sən bir zəif qız ola-ola nerədən bu rəşidlik, mərdlik bulundu (N.Nərimanov); PƏHLƏVANLIQ Kişilər dəm vurur pəhləvanlıqdan; Güləşdən, güllədən, ölümdən, qandan (S.Vurğun); RƏŞADƏT Tüf sənə, həm sənin rəşadətinə (A.Səhhət); ŞÜCAƏT ...həm də şəmşirinə, şücaətinə (A.Səhhət); BAHADIRLIQ, CƏSARƏT, CƏSURLUQ, DƏLİQANLILIQ, ƏRLİK (məc.), QƏHRƏMANLIQ (bax).

İGİD
İĞTİŞAŞ

Digər lüğətlərdə