İHSAN

bəxşiş, pay, hədiyyə. Bax: Ehsan.
İHLİMAN
İXTİYAR

Digər lüğətlərdə