İKİCİNSİYYƏTLİ

sif. biol. Erkək və dişi cinsiyyət əlamətlərini özündə birləşdirən; xonsa. İkicinsiyyətli orqanizm.
// bot. Bir çiçəkdə həm dişicik, həm də erkəkcik olan. İkicinsiyyətli bitkilər.
// zool. Həm erkək, həm də dişi cinsi orqanları olan. İkicinsiyyətli heyvanlar.
İKİCİLDLİK
İKİCİNSİYYƏTLİLİK

Значение слова в других словарях