İKİDİLLİ

sif.
1. Eyni dərəcədə iki dildə danışan, məişətdə iki dildən istifadə edən. İkidilli xalq.
2. İki dildə tərtib edilmiş. İkidilli lüğətlər.
3. məc. Qeyri-səmimi, ikiüzlü, aldadıcı, yalançı.
Yaz günündə qar olmaz; Söyüd qalxar, bar olmaz; İkidilli gözəldə; Əhdə etibar olmaz. (Bayatı).
Yox böylə ikidilli, yaman üzlü cəfakar; Bir zərrə utanmaz! M.Ə.Sabir.

Синонимы

  • İKİDİLLİ ikiüzlü — yalançı

Антонимы

  • İKİDİLLİ İKİDİLLİ – SƏMİMİ Yox böylə ikidilli, yaman üzlü cəfakar; Bir zərrə utanmaz! (M.Ə.Sabir); ...Püstəxanımla səmimi salamlaşandan sonra onları yerbəyer e
İKİDİBLİ
İKİDİLLİLİK

Значение слова в других словарях