İKRAM

hörmət, ehtiram, sayğı.
İXTİYAR
İKRAMALI

Digər lüğətlərdə