İLAC

клас. кил. əlac.
İL-MÜDAM
İLACSIZLIQ

Digər lüğətlərdə