İLAC

klas. bax əlac.
Çak görüb köksümü, qılma ilacım, təbib; Zaye olar mərhəmin, məndə bitər yarə yox. Füzuli.
Kimsənədən olmadı dərdinə, Seyyid, ilac; Eyləmə hər nakəsə halını əfsanə ərz. S.Ə.Şirvani.
Vazeh bu ki xəstədir məzacın; Ya rəb, kim edər sənin ilacın? M.Ə.Sabir.

İL-MÜDAM
İLACSIZLIQ

Digər lüğətlərdə