İLÁHİ

nida. Ey Allah, ay Allah (Allaha xitab, yalvarış).
İlahi, bülbülə olsun həmişə gül həmdəm; Müdam o xəstə dilin gülşəni, baharı ola. S.Ə.Şirvani.
Daşqəlbli insanları neylərdin, ilahi? M.Ə.Sabir.
Qəmin əlində, ilahi, dönüb ürək qanə. M.Hadi.
[Ana:] İlahi, üç nəfər yetim balamı sənə tapşırıb gedirəm. C.Cabbarlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İLAHİ ilahi bax Allah 1
İLAHİ́
İLAHİLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə