İLAHİ

I. i. bax Allah

II. s. divine; ~ gözəllik divine beauty; ~ məhəbbət Platonic love

III. nid. My God! Good God! Good Lord! Goodness me!

İLAHƏ
İLAHİLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə