İLAHİYYAT

is. [ ər. ] Dini ehkamlardan bəhs edən sxolastik elm; din elmləri.
İLAHİLİK
İLAHİYYATÇI

Значение слова в других словарях