İLAHİYYAT

ə. «ilahi» c. din elmləri, dini elmlər.

İLAHİ
İLAHİYYUN

Digər lüğətlərdə