İLAHİYYAT

богословие, теология
İLAHİ
İLAN

Digər lüğətlərdə