İLAN

I
сущ. змея:
1. пресмыкающееся, обычно с ядовитыми зубами. Zəhərli ilan ядовитая змея, gözlüklü ilan очковая змея, zınqırovlu ilan гремучая змея
2. перен. о злом, хитром, коварном человеке. Adam deyil, ilandır он не человек, а змея; ilana dönüb стал змеей
II
прил. змеиный:
1. относящийся к змее. İlan zəhəri змеиный яд
2. перен. коварный, злобный. İlan baxışı kimin змеиный взгляд чей , ilan baxışlı со змеиным взглядом
◊ ilan kimi fışıldamaq шипеть как змея; ilan kimi sancmaq жалить как змея; ilan ağzından qurtarmaq выбраться из пасти смерти; ilan vuran ala çatıdan qorxar пуганая ворона куста боится; ilan ağzından qaçıb qurtaran qurbağa (quş) kimi, ilan ağzından (boğazından) çıxan kimi о человеке, вышедшем из опасного, рискованного положения; ilan vuran (vurmuş) kimi словно, точно ужаленный; ilan dili çıxarmaq (tökmək), ilan dili çıxarıb yalvarmaq слезно просить, жалобно умолять; ilan kimi qabıq qoymaq из кожи (шкуры) лезть; изо всех сил стараться, работать; ilan kimi qıvrılmaq корчиться (от боли, злобы); ilan əlindən qurtarmaq см. ilan ağzından qurtarmaq; ilan kimi dil çıxarmaq см. ilan dili çıxarmaq, tökmək; ilan gözü kimi об очень слабом свете; ilan mələyən çöllər о засушливых землях, жарком крае, безводной местности; ilan sancan (çalmış) kimi см. ilan vuran (vurmuş) kimi; ilana ağı (zəhər) verən kərtənkələ подстрекатель; ilanı boğazıma (boğazına) salsan (salsalar) да хоть повесь(те), хоть убей(те), ни за что на свете; ilanı özgə əli ilə tutmaq чужими руками жар загребать; ilanı öldürüb balasını (yavrusunu) buraxmaq проявлять непростительное великодушие; ilanın ağına da (böyüyünə də) lənət, qarasına da (kiçiyinə də) все (змеи) одинаково опасны; ilanın quyruğunu basmaq наступить на хвост; ilanın dişini çıxarmaq вырвать жало у змеи; elə bil ilan qovub kimi убежал будто от змеи
İLAXIR
İLAN-ÇAYAN

Значение слова в других словарях