İLAN

1. İLAN ..Qıvrılıb özünü günəşə verən zəhərli bir ilan atılıb Ağca xanımın çılpaq qolundan sancdı (S.S.Axundov); MAR (kl.əd.) Kələz ilən, əqrəb ilən, mar ilən; Ağzınadək qəbrin dolar, ağlarsan (M.P.Vaqif).

2. ilan bax xain 1

İLAHİ
İLANOYNADAN

Значение слова в других словарях