İLAN

I. i. (müst.məc.) snake, viper; (böyük) serpent; eynəkli ~ cobra; zəhərli ~ poisonous / venomous snake; İlan vuran ala çatıdan qorxar at. söz. ≅ The scalded dog fears cold water

II. s. snake (attr.), snake’s; ~ zəhəri snake-venom; ~ dərisi / qabığı snakeskin; ~ dişləyi snake bite; ~ yuvası / deşiyi snake pit

İLAXİR
İLAŞIRI

Значение слова в других словарях