İLGƏKLƏNMƏ

İlgəklənmək”dən f.is.
İLGƏKLƏMƏK
İLGƏKLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə