İLHAM

ruhlanma, coşma, cuşa gəlmə.
İLĞIM
İLHAMƏ

Digər lüğətlərdə