İLHAM

i. inspiration, enthusiasm; ~ a gəlmək, ~ almaq to be* / to get* animated, to be* / to get* filled with enthusiasm; ~ vermək to inspire (d.), to hearten (d.), to fill with enthusiasm (d.); bir şeydən ~ almaq to be* inspired by smth., to drive* inspiration from smth.

İLHAQÇILIQ
İLHAMLA

Digər lüğətlərdə