İLHAM

ə. bir şeydən təsirlənib ruhlanma, yüksək ruh coşqunluğu; təb (şair, aşıq və s. haqqında).

İLHAQ
İLİYYİN

Digər lüğətlərdə