İLİG

İlik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bəylərmizə dəmirdonlu deyərlər.

Daim içimizdə ərlik işlənir.

Qoç igidlər törər iligimizdən,

Ğənim qabağında biri beşlənir.

                   (Əndəlib Qaracadaği “Şeirlər məcmuəsi”)

İLXIÇI
İLQAR

Значение слова в других словарях