İMAN

is. [ ər. ]
1. İnanma, dərin inam.
[Nüşabə:] Sənə qəlbimdə bir iman vardı; Könlümü şübhə, tərəddüd sardı. A.Şaiq.
[Kərimxan:] Hələ də öz imanında möhkəm qalmaq istəyirdi. M.İbrahimov.

// İslamiyyətdə: dinə, Allahın birliyinə, peyğəmbərlərə inanma və bunu dillə iqrar etmə; etiqad. Dil zülfilə rüxsarüvə çün qıldı təmaşa; Avarə qalıb küfr ilə iman arasında. Heyran xanım.
Bu isə bəs o ləinin də işi qullabıdır; Dini, imanı danıb, yoldan azıbdır, babıdır. M.Ə.Sabir.
[Müridlər:] Şeyximiz atdı hökmiQuranı; Şeyximiz satdı dini, imanı. H.Cavid.

□ İman etmək (bəsləmək, gətirmək) – inanmaq.
Beləliklə, [İldırımzadə] Dəmirova … dərin bir iman bəslərdi. S.Rəhimov.

İman əhli – dinə inanan, dini ehkamlara riayət edən, etiqadlı.
Dünya görmüş adam (özü də iman əhlinə oxşuyurdu) yenə bir dərin ah çəkib dedi… C.Məmmədquluzadə.

İmana gəlmək1) islam dinini qəbul etmək, dönüb müsəlman olmaq (qeyri-müsəlman haqqında).
Üzünü görsə əgər gəbrlər imana gələr; Küfrdən əl götürüb rahimüsəlmanə gələr. Q.Zakir.
Biçarə Kərimi salma nəzərdən; Əgərçi kafirəm, gəldim imana. Aşıq Kərim;
2) məc. xeyli xahişdən, inandırmadan, təkiddən, səydən sonra razı olmaq, qəbul etmək. İmana gəlmir ki, gəlmir.
İmana gətirmək1) təbliğat və s. yolu ilə birinə müsəlmanlığı qəbul etdirmək;
2) məc. xeyli xahişdən, inandırmadan, təkiddən, səydən sonra razı olmasına, bir şeyi qəbul etməsinə nail olmaq.
İmandan çıxmaq – dindən çıxmaq, dini ehkamları pozmaq.
İmanı kamil olmaq1) imanı, etiqadı, əqidəsi təmiz olmaq;
2) məc. məqsədinə, məramına çataraq rahat olmaq.
O mehrabü minbər qaşlara mail; Olmayanın olmaz imanı kamil. Q.Zakir.
[Əsgər Süleymana:] Hərgah bir işi də bilsən, onda imanım kamil olar. Ü.Hacıbəyov.

İmanını satmaq – yalandan şahidlik etməklə əqidəsini, məsləyini birinə qurban etmək, satılmaq. İmanını satıb, əppəyinə qatıq eləyir. ( Ata. sözü ).
[Rüstəm bəy:] …Bax imanımı belə satmışam. S.S.Axundov.

İmanını tərəziyə qoymaq – alverdə müştərini aldatmaq, çəkidə aldatmaq.
Baqqal qoyar tərəziyə imanın. Q.Zakir.

İman-güman – şübhə, zənn, güman.
Əntiqə Hacı Rəsulun nəyinə lazımdır? Burada iman-güman çox yerə gedə bilər. Mir Cəlal.

Allah imanını kamil eləsin – birinə xeyir-dua məqamında.
[Kərbəlayı Xeyransa:] A…a…a… balam, Allah imanını kamil eləsin, ay Məşədi Püstə bacı, mənim heç yadımda yoxdu. H.Sarabski.

Sahibi iman – bax iman əhli.
Yox yeni bir dinə yəqinim mənim; Sahibi-imanəm, a şirvanlılar! M.Ə.Sabir.

2. İmanla şəklində zərf – etiqadla, inanaraq.
Mən sizə imanla vermişəm könül… A.Şaiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İMAN iman bax 1. inam; 2. etiqad 1
  • İMAN inanma
İMAMZADƏ
İMANLI

Digər lüğətlərdə