İMAN

inanma, dərin inam, etiqad.
İMAMZADƏ
İMANALI

Digər lüğətlərdə