İMAN

iman bax 1. inam; 2. etiqad 1

İMALƏ
İMANLI

Digər lüğətlərdə