İMAN

İMAN

ə. inanma, etiqad, inam.

İM’AN

ə. 1) diqqət, diqqətlilik; 2) m. dərinlik, ciddilik.

İMAMZADƏ
İMAR

Digər lüğətlərdə