İMDİ

bax indi.
Bu çərxi-fələk tərsinə dövran edir imdi. M.Ə.Sabir.
[Sabbah:] Saqın, imdi sizə verməm sevgili Xəyyamı. H.Cavid.

İMDADSIZLIQ
İMDİCƏ

Digər lüğətlərdə