İMHA

is. [ ər. ] Məhv etmə, tələf etmə.
Bunların içindəki müzürr mikrobların imhası üçün oralar hər gün … dezinfeksiya olunaraq, son dərəcə pak və təmiz saxlanmaqdadır… T.Ş.Simurq.

İMƏKLƏTMƏK
İMİC

Digər lüğətlərdə