İMİTASİYA

\[lat.\] имитация (1. ухшар авун, ухшатмишун (са затӀ маса затӀуниз); ухшар яз раснавай къалп затӀ; dəri imitasiyası хамуниз ухшар авунвай материал; 2. муз. тикрар авун).
İMİŞ
İMKAN

Digər lüğətlərdə