İMİTÁSİYA

[ lat. ]
1. Oxşatma, bənzətmə; bir şeyin saxtasını düzəltmə. Mərmər imitasiyası (mərmərə oxşadılmış şey). Dəri imitasiyası (dəriyə oxşadılmış material).
2. mus. Musiqi motivinin bir interval yuxarı və ya aşağı olaraq başqa səslə təkrarı; təqlid. Çox zaman əsas melodiya ardıcıl olaraq başqa səslərdə ya eyni ilə, ya da döndərmə yolla təkrar edilə bilər.
Polifonik musiqidə çox intişar tapan bu üsula imitasiya (təqlid) deyilir. Ə.Bədəlbəyli.

İMİŞ
İMKAN

Digər lüğətlərdə