İMLA

is. [ ər. ]
1. Hər bir ədəbi dil üçün qəbul edilmiş vahid və düzgün yazı sistemi; orfoqrafiya.
□ İmla qaydaları – hər hansı bir dildə düzgün yazma qayda və üsulları. İmla dərsi. İmla xatası.
– Möhtərəm ədibimiz ingilislərin imlasının adını qoyur “əcib”, amma bizim imlaya heç olmasa “bir az əcib” də demək istəmir. C.Məmmədquluzadə.

2. Şagirdlərə orfoqrafiya vərdişlərini və savadlı yazmağı öyrətmək məqsədi ilə onlara deyib yazdırma işi.
□ İmla demək – deyib yazdırmaq, diktə etmək.
Müəllim imla deyir, uşaqlar da qələmlərini mürəkkəbə batırıb başlarını yana əyərək yazırdılar. M.Arif.

Синонимы

  • İMLA 1. İMLA (söyləyib başqasına yazdırma), DİKTAT, DİKTƏ 2. imla bax orfoqrafiya
İMKANSIZLIQ
İMMANÉNT

Значение слова в других словарях