İMLA

I. i. 1. spelling; 2. dictation; ~ yazmaq to write* a dictation; ~ demək to dictate

II. s. orthographic(al); spelling; ~ qaydaları spelling rules; ~ səhvi spelling mistake

İMKANSIZLIQ
İMMİQRANT

Digər lüğətlərdə