İMMUNİTÉT

[latıncadan] tib. biol. Orqanizmin yoluxma xəstəliyinə tutulmamaq qabiliyyəti.
İMMÚN
İMMUNİZÁSİYA

Digər lüğətlərdə