İMMUNİZÁSİYA

[ lat. ] tib. biol. İmmunitet yaratma (bax immunitet).
İMMUNİTÉT
İMMUNLUQ

Digər lüğətlərdə