İMPORT

I. i. import

II. s. import (attr.); imported; ~ kömrüyü import duties

İMPERİYA
İMPORTÇU

Digər lüğətlərdə