İMPULS

\[lat.\] импульс (1. са кар-гьерекат арадал гъидай къенепатан себеб; 2. физ. са затӀунин заланвилинни йигинвилин сад-садаз ягъунин гьасилдиз барабар гьерекат авунин кьадар).
İMPROVİZATORLUQ
İMRƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə