inanmaq

güvenmek, inanmak

inanc
incə

Digər lüğətlərdə