İNAQ

Ən yaxın adam. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İMRƏNCİ
İNAYƏT ƏRƏB

Значение слова в других словарях